Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2007.02.25. Betel. Mi hjelp kjem ifrå Herren, himmelen og jorda sin skapar.

Jeg heiner om deg, sier Herren, jeg kjenner deg og vet om alt i ditt liv. Ingenting er skjult for meg, sier Herren, men jeg heiner om deg og beskytter deg og jeg løfter deg opp, så du skal få se rikdommen du har i meg, du skal få løfte dine øyne opp til fjellene, hvor skal din hjelp komme fra? Din hjelp kommer fra meg, sier Herren, himmelens og jordens skaper. Og jeg vokter deg, jeg heiner deg, jeg er din skygge ved din høyre hånd. Jeg er der, i en hver situasjon, du skal ikke frykte, du skal ikke se på det som uroer deg, men du skal få lov til å hvile i mitt øye, og at jeg er trofast og jeg er mektig til å gjøre langt utover det som du forstår og det du ber meg om, etter den kraft som trer seg virksom i det som jeg har gitt deg. Frykt ikke, sier Herren, for jeg er med deg. Jeg løfter deg opp og jeg viser deg den vei du skal vandre.

Ja, sier Herren, det som du.., det som du engster deg over, det har jeg allerede tatt på meg. Jeg bærer deg på mine hender, jeg løfter deg opp, og du skal få merke, når du ser deg tilbake, der var jeg, der bar jeg deg, og du skal få oppleve at begge mine hender favner deg og løfter deg opp og lar deg stå på fast grunn, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg bøyer mitt øre ned og lytter til din bønn, og før du roper, så svarer jeg, og svaret er der også når du sier du ikke ser meg, så ser jeg din sak, og du får bie på meg, sier Herren, din frelser og Israels vokter. Amen.

Fyrst talte Rune Einarborg, så kom denne bodskapen gjennom tungetale ved fru Svendsen og tyding ved Rune Einarborg.

Møte på Betel i Volda, sundag, 25. februar 2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: