Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2007. Ebeneser. Pinsestemne. Pionerarbeid, ta over ein stafettpinne.

Jesus sa til oss:

« Når eg kallar deg og overbeviser deg, så er det jo nettopp for at eg ønska å lede deg vidare framover på den veien som du er kommt inn på. Du veit at eg, seier Herren, arbeider ikkje på den måten at andre skal tvinge si overbevisning ned over de og argumentere, men eg byrjar innanfrå, med hjertet ditt og der overbeviser eg om veien. ….. Og du skal vite det og du veit det også at om dører blir stengt, så har eg betre dører for deg … men eg har vist ein vei der velsignelsen er. Det er ved å gå etter meg, lyde mitt ord, det ordet som du lese og den stemma som du kjenner i ditt indre. ….

Men eg kalla deg ikkje til yrke fyrst og fremst, men eg kalla deg inn på ein skulebenk. Ein åndens skule i livets skule, ein skule der du kvar dag føler det at du må ha hjelp til oppgåva, du må ha hjelp til ….., og denne hjelpa den skal du få hos meg, seier Herren. Kjem du til eit punkt der du ikkje behøver denne hjelpa, så vil du ganske snart oppdage at dette treng eg igjen. Og du ser over ditt liv og du veit at du har ikkje dimensjonar på nokon måte til å kunne gjer ei gjerning som det du fekk (glimt av at)? Enkelte pionerar fekk vere med om, men eg kallar deg til å bygge vidare på dette byggverket.»

Pinsestemne på Ebenesar i Volda. 1. pinsedag, 27.5.07.

Ein mann hadde tungetale og tyding der det vart sagt at Herren vil stride for oss, så vi skal halde oss i ro og la han stride for oss. Sjølv om vi er med i striden på hans side så skal vi også holde oss i ro og la han stride for oss.

Mp3-opptak av tyding av tungetale:

Ja, sier Herren, du som enno ikkje vet om din vei er rett, du som enno ikkje vet om du gjer de rette ting, vit at eg våker nøye over deg. Eg vil føre deg på en vei du ikkje kjenner. Og eg vil styrke deg. Du vet kanskje ikkje om du er frelst eller ei. Men vit at alt du møter i din vei, så er jeg der. Det er ikkje alltid du merker om eg er der, men eg skal være med deg og forsvare deg. Frykt ikkje for fremtiden, for eg vil også bruke deg, sier Herren.

Ja, sier Herren, når du likevel tror at det kan vere noko med det hele, så skal du vite det at då vil eg openbare meg for deg, sier Herren.

Då du kom til møtet i kveld, så følte du deg trygg. Men eg har atter ein gang minna deg på dette her at du skal gjer det som du har lest og som du er overbevist om, at den som bekjenner Kristus og trur på han i sitt hjerte, han skal også late seg døype i vatn. Du har blitt frelst etter skriftene, du skal også etter skriften la deg døype i vatn. Du har sjølv mange gangar sagt til andre at uansett kva pris det er å følgje Jesus, så er det verdt prisen. Du tenker også at du ser så mange andre gode salva Herrens tenarar og tenarinner som ikkje har gått denne veien. Men kva har du med dei og deira forhold til meg å gjere, seier Herren. Når eg kallar deg og overbeviser deg, så er det jo nettopp for at eg ønska å lede deg vidare framover på den veien som du er kommt inn på. Du veit at eg, seier Herren, arbeider ikkje på den måten at andre skal tvinge si overbevisning ned over de og argumentere, men eg byrjar innanfrå, med hjertet ditt og der overbeviser eg om veien. Og du tenker at prisen å betale er så høg. Men det er mange i dag som må betale ein mykje høgre pris enn det du veit du må betale om du går min vei. Og du skal vite det og du veit det også at om dører blir stengt, så har eg betre dører for deg. Derfor så … og du veit også dette her at du stenger jo velsignelsen over ditt eige liv om du ikkje er lydig mot det som eg har overbevist deg om. Ikkje sånn at eg sit og holder tilbake velsignelsen for deg, men eg har vist ein vei der velsignelsen er. Det er ved å gå etter meg, lyde mitt ord, det ordet som du lese og den stemma som du kjenner i ditt indre. Og du er komen til eit punkt der du ikkje kjeme vidare i ditt Gudsforhold om du ikkje gjer det som du er overbevist om. Derfor ……. Og dette her veit du så inderleg vel. Men eg etterjagar deg seier Herren. Derfor så fikk du denne helsinga direkte i dag til deg. Heile dette møte er for at du skal få oppleve den velsigninga det er å følgje meg i alt. Amen.

EBENESER, 2.pinsedag. 28.5.07.

Tyding av tungetale:

Du har i dag sote og lytta til minnet om ei nær historie. Ei spennande historie, fasinerande og til tider mest utruleg. Men at her er ei historie i dag, det var for at der var nokon som hadde ei notid, dei hadde eit ”i dag”, og dette ”i dag” så høyrde dei ei røyst ifrå Herren. Kanskje dei ikkje høyrde ein lyd, men dei hadde ei djup overbevisning i sitt indre, dei høyrde dette her, kven skal eg sende og kven vil gå for meg. Du har høyrt og kjent det same over ditt unge liv, at der ligg eit kall til å tene den levande Gud, du har fått tilbod om å overta ein stafettpinne og du vegrar deg. Det fyrste du har å sette opp, det er at eg er for ung. Men bekymre deg ikkje for det, for det kjem du snart til å vokse ifrå. Så bekymra du deg over at du kan du ingenting når det gjelde åndeleg liv og virke. Men eg kalla deg ikkje til yrke fyrst og fremst, men eg kalla deg inn på ein skulebenk. Ein åndens skule i livets skule, ein skule der du kvar dag føler det at du må ha hjelp til oppgåva, du må ha hjelp til ….., og denne hjelpa den skal du få hos meg, seier Herren. Kjem du til eit punkt der du ikkje behøver denne hjelpa, så vil du ganske snart oppdage at dette treng eg igjen. Og du ser over ditt liv og du veit at du har ikkje dimensjonar på nokon måte til å kunne gjer ei gjerning som det du fekk (glimt av at)? Enkelte pionerar fekk vere med om, men eg kallar deg til å bygge vidare på dette byggverket. Det er ikkje slutt enno. Ein dag så skal denne tidshusholdning ta slutt. Du er kalla i denne tidshusholdning til å vente på Jesu snare komme i himmlens skyer. Men dette å vente på dette snare komme, det er noko som du må vente med tolmod på Kristus. Men du er ikkje berre kalla for å vente, men du er kalla til å vere med på å arbeide vidare på dette verket. For Herren han har enno ikkje komt igjen som du har registrert, han drøyer med sitt komme for at så mange som mogleg skal bli frelst. Og for at dei skal bli frelst, så må dei høyre ordet om korset og skal dei høyre ordet om korset, så må der vere nokon som er villig til å gå og forkynne dette ordet. Og i dag så kalla eg deg som er ung. For de gamle, de var unge, vi høyrde ein som var 28 år som var forstandar i den største menigheta i dette land. Så i dag så er det din anledning. Og eg spør ikkje etter kva du kan, men eg spør om du vil gi meg ditt hjerte og ditt liv. Amen.

7 responses to “2007. Ebeneser. Pinsestemne. Pionerarbeid, ta over ein stafettpinne.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: