Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2007.05.10. Betel. Straumar av levande vatn.

Jesus sa til oss:

Ja, sier Herren, dette levende vann bryter fram  slik at det er mitt eget liv, som eg har….. ut frå deres liv som tror på meg, skal det som skriften har sagt strømme strømmer av levende vann. Dette liv er mitt eget oppstandelsesliv. Derfor overalt hvor det kommer, bryter det mørket, bryter det gamle syndevaner, ja, se ingen ting kan stå seg mot dette, for det er oppstandelseslivet som oppsluker døden, som omskaper ørkenen til et fruktbart land, sier Herren. Derfor la det strømme fram, strømmer av liv. La deg ikke fristes til å tro at dette bare er intellektet, sier Herren. Det er min Ånd som gjør verket. Derfor bli fylt av meg, la det strømme ut, la det bryte fram og du får en helt ny tenkning, ja, du blir ung igjen som ørnen, fordi jeg, Herren, har kommet til med min friskhet og med mitt oppstandelsesliv og alt blir nytt.

Og dette livet har mine egne kvaliteter i seg. Så selv om du i ditt ytre svekkes, skal dette livet ikke svekkes, tvert imot, det skal forsterkes, jo skrøpligere karet blir, jo sterkere skal lyset og stråleglansen være, og selv oldinger skal se syner, sier Herren, for jeg Herren har openbart meg og bruker det som ingenting er. Så når tilliten til deg selv svekkes og du blir avhengig av meg, skal Guds rike forsterkes iblant dere. Amen.

Fyrst talte Finn Arne Lauvås.

Så kom denne bodskapen gjennom tungetale ved fru Svendsen og tyding ved Finn Arne Lauvås.

Møte i Betel Volda, torsdag 10.5.07.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: