Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2007.Sommar. Betel. Guds Ord er mat.

Tungetale ved fru Svendsen, tyding ved herr Svendsen:

Mitt ord, det skal du ta til deg. For det er kraftfullt. Det er fullt av næring. Det er skarpere enn noe tveegget sverd. Du trenger mitt ord på samme måte som du trenger mat for din kropp. Du har rikelig av det, bruk det, ta det til deg. Min Hellige ånd ønsker bare å åpenbare ordet for deg. Det ligger mange hemmeligheter gjemt, som du enno ikke har sett. Be min Hellige Ånd om å åpenbare det for deg, så du får et rikere liv, du vil være sterkere, du vil få mer frimodighet. Og når du møter ufrelste og du har fylt deg med mitt ord, så vil min Hellige Ånd bruke deg på en måte som du ikke har trodd. Det vil bli lagt ord i din munn som du ikke har tenkt på, det …. være rett inn i den situasjon som det menneske du møter. Jeg vet hva menneskene trenger til, de trenger levende, kraftfulle, sterke medhjelpere. Husk veien oppad er fri. La mitt ord være rikelig iblant dere.

Møte på Betel i Volda, torsdag. 24.5.07.

Tyding av tungetale:

Se, jeg er med dere alle dager, alle slags dager er jeg med dere. Jeg har omsorg for dere. Om dere er her eller hvor dere enn er, så har eg omsorg for dere. Ja, jeg har så stor omsorg, jeg har så stor kjærlighet til dere at jeg gav mitt liv for dere. Ja, jeg har så stor kjærlighet at jeg ønsker at der hvor jeg er, der skal dere også være. Jeg har så stor kjærlighet til dere at jeg går i forbønn for dere hver dag. Og vit det at jeg går i forbønn for dere, jeg skal styrke dere, ja, jeg elsker dere, mine barn.

Jeg har omsorg, jeg bare ønsker at du mere skal få lov til å se hva jeg har gitt deg i mitt ord. Jeg bare ønsker at min Hellige Ånd skal åpenbare mitt ord for deg. Du leser mitt ord, men du glemmer mange ganger å be den Hellige Ånd åpenbare ordet. For mitt ord, det er mat, det er liv, det gir styrke for din vandring, det gir styrke for din sjel. Det gjør at når Djevelen kommer og angriper deg og krever, så kan du si: vik frå meg Satan, for Jesus har kjøpt meg fri, jeg er hans, jeg er barn, jeg er Guds barn. Så vær frimodig, søk meg. Jeg ønsker bare å styrke deg i hverdagen, hvor du enn er. Det er viktig at du tar til deg av mitt ord. Du trenger det, du trenger mitt ord. Se på de som søker å få tak i mitt ord, de gir sitt liv for det. Du har jo overflod. La det ikke bli en overflod så at du glemmer det bort. Nei, du trenger å spise mitt ord på samme måte som ditt legeme trenger mat. Ditt åndelige legeme trenger like mye næring som ditt kjødlige. Og min mat, den har du hos deg hele tiden. Bare søk inn, vær frimodig, så skal jeg fylle deg, fylle ditt indre med en fred, jeg skal fylle deg med lovsang og du skal få se det at på din vandring så bruker jeg deg på en måte som du ikke har trodd var mulig. Amen.

Formiddagsmøte i Betel, Volda, søndag 7.10.2007.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: