Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2008.11.02.Betel. Jesus er med meg og han er trufast.

Tyding av tungetale ved Rune Einarborg:

Og du er mitt barn, eg har født deg påny og du er mitt barn fordi eg er den levande, den oppstandne som har født det nye livet inni deg. Og som let deg fåkjenne at eg går foran deg og leder dine skritt, eg er bak deg og beskytter deg og verner deg. Og eg er ved din side og eg forlater deg ikkje. Om du såskulle vere trulaus, såer eg trufast, for eg kan ikkje fornekte meg sjølv. Halleluja.

Sjå, eg elskar deg med ein evig kjærleik. Det var derfor eg ropte ut det er fullbrakt, nettopp for deg. For ogsåder var du innkludert, i mine sår og vunder påGolgata kors. Der er du rekna med og du skal fålov til åkvile i det fullbrakte frelsesverk og tru deg frelst påblodets rekning. Halleluja. Amen. Takk Jesus.

Eg er ogsåder, såeg er både ein fjellgud og ein havgud. Eg er påsøndag og eg er påmåndag. Eg er med deg alle dagar og alle slags dagar. Og eg er med deg i smerten, og eg lindrer den og hjelper deg og fører deg gjennom til siger. Sådu skal ikkje frykte seier Herren, for eg er med deg. Du skal ikkje sjådeg engsteleg om, for eg er din Gud. Og eg hjelper deg og holder deg oppe med mi rettferds høgre hand. Amen.

Betel Volda søndag 2.11.08.

Mike Becker fråShomer Israel fortalde om arbeidet deira. Steinar Slotten heldt tale. Arthur Andås kom med tungetale og Slåtten kom med tydinga. Av ein eller annan grunn fekk eg det ikkje med meg påMD-opptaket. Men Herren sa at han trår etter den Ande han hadde late bu i meg. Og såsa han at han hadde gitt meg beskjed om ågå.

Betel Volda. 5.10.08.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: