Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2009.06.01.Maranata. Vatn over det tørre.

Tyding av tungetale:

For alle dem som har lengsel, dem skal jeg fylle med min ånd. For alle dem som tørster, skal jeg komme og fylle med min ånd. For alle dem som ber meg og har lengsel, så skal jeg øse strømmer over det tørste og vann over det tørre. Så du skal få lov til å kjenne at hjertet skal flyte over av min herlighet. Og er du svak, så har jeg kraft å gi, er du nedbøyd, så kan jeg løfte deg opp. Har du sunket, så kommer min sterke arm og drar deg opp. For jeg er Herren, jeg vil frelse til det ytterste. Jeg vil gjenopplive de nedbøyde. Jeg gjør de sønderknustes hjerter levende. Jeg ønsker å reise min menighet opp ifra støvet og sette min forsamling på et høyt sted. Og de skal få kjenne at jeg, Herren, nevner det som ikke er til som om det var til. Og du skal få troens ånd i ditt hjerte. Og du skal få oppleve at kraftens Gud skal åpenbare seg.

Frykt ikke og reddes ikke. Dette er ikke for perfekte, men det er for dem som har trang etter hjelp. Dette er ikke for de fullkomne, dette er for alle mine barn som kjenner behovet av hjelp, kjenner behovet av fylde, kjenner behov av dypere vann. Og jeg skal komme dem i møte. For uten meg kan ingen gjøre noen ting, derfor kom, fall ned for meg og gi meg hele ditt hjerte. Så skal jeg rense, fjerne, rydde unna og min herlighet skal ta plass.

Jeg kan forstå at sjelefienden kan slå mine barn med motløshet. Jeg vet at sjelefienden kan forårsake alt det mine barn sliter med. Men jeg, Herren, er sterkere, jeg har avvepnet den sterke. Fordi jeg er den største, sterkeste, jeg er den mest autoritære. Derfor vær ikke fryktsom, men kom til meg og du skal få kjenne at i min sterke arm er det makt, i mitt sterke ord er det forløsning. Under mitt blod har du renselse og ved troen så har du adgang innfor nådens trone.

Tore Kristiansen talte først om kraftens Gud, han har skapt alle ting ved si kraft. Han talt om at Gud ville vise si makt på farao, då han førde Israel ut av Egypt. Så kom denne bodskapen som han tyda.

Maranata, 2.pinsedag, måndag 1.6.09.

Matanata 7.6.2019:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: