Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2009.06.16.Eining i trua på Jesus.

Tungetale og tyding ved Roar Grande:

……og dere hatt enhet med meg, akkurat slik som de fordums tid hadde enhet, de ble spredt for alle vinder når forfølgelsen kom, men på grunn av den enheten som de hadde, så hadde de kraften med seg og underfulle ting skjedde med hver eneste en, for de stod ikke alene. Enheten var der, sammenkoplingen var der.  Og dette var det som fylgte  dem  overalt hvor de var, slik vil jeg på nytt reise opp hver eneste en. Når dere lærer å komme sammen og dere begynner å smelte sammen som en mann i en ånd og i en kjærlighet, så vil sannheten de kjenne(?) og få se at dette kommer til å øke og øke og øke. Og det kommer til å øke fort, sier Herren, det kommer til å øke fort sier Herren.  Så vil jeg —  se jeg begynner å åpenbare meg på og hengivenheten til å komme til meg og til hverandre, da kan jeg akselerere, for da er dere på min grunnvoll, dere er på mine premisser og det er mitt mektige ord som blir åpenbart, når dere også lovpriser meg, så vil dere også motta den styrke og kraft og dere vil se min herlighet – herlighet komme over dere og det er dette som dere og denne døende verden trenger, dette som begynner å flyte ut ifra dere og det er dette som fremmer dere og det er dette som er med dere og dere blir mer og mer bevisst dette. Mitt nærvær – og det har også med renselse å gjøre. Da vil dere begynne å rense dere i mitt blod og dere vil se hvor hengivne dere blir og hvor enklere det blir, selv om tingene ser vanskelige ut og skrøpelighetene kan være på forskjellige plan. Men jeg har lovet og jeg har den styrke og forløsning dere trenger. Og når dere begynner å skue opp til meg og når dere begynner å se at dere ser meg i hverandre, så vil dere også begynne å se helheten i det som jeg har skapt i min ånd og i det bildet som vil fremskapes i hver enkelt en av dere.  Og når dere kommer sammen, så vil mere av det hele bildet av meg komme til uttrykk og det kommer til uttrykk sterkere og sterkere og det har med det at dere hengiver dere til hverandre og til meg, så skal dere få se at dette er starten på det dere har hørt og det dere har sendt – det dere har lengtet etter og det dere leter etter og vil gjøre og søker etter. Der vil dere finne meg. Amen. Takk Herre.

Høvik Misjonshus, 16.6.09.

Roar Grande har reist utenriks som elektrikar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: