Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2009.08.17. Maranata. Guds ekte born og sanne tenarar.

Tyding av tungetale:

Ja, dere vil bli forundret, sier Herren, når dere får se hva jeg skal gjøre i denne siste tiden, før jeg kommer igjen. Jeg skal vise min kraft og min makt iblant folkene, så de skal få se at jeg er den jeg har sagt meg å være. Jeg skal frelse mennesker i hopetall. Og mange skal oppleve utfrielse fra plager, ifra sykdommer. Jeg skal sette de fri, sier Herren, for den som jeg får frigjort, han blir virkelig fri. Og jeg skal ta meg ut et folk, sier Herren, som skal gå ut i dansen med de glade. Og det skal være et folk som fryder seg og som gleder seg i min frelse og som er takknemmelig over, for at deres navn er skrevet i livets bok, dette er mine ekte barn, sier Herren. Og de skal få oppleve salvelsen ifra oven i denne siste tiden. Og det skal ikke være noen tvil, sier Herren. Dette, det er mine sanne tjenere.

Mange vil reise seg opp imot det som jeg vil gjøre. Mange vil prøve å stoppe det, sier Herren. Det har de gjort gjennom alle tider. Men se, jeg, Herren, jeg har gitt en ånd i mine barn som er sterkere enn den som er i verden. Derfor har jeg sagt til mine, at de skal ikke frykte. Men de skal være frimodige, sier Herren, for jeg skal gå med dere. Jeg skal gå foran dere, sier Herren. Og bommer av jern skal jeg sønderhugge og dører av kobber vil jeg sprenge, sier Herren. For se, jeg vil at mitt folk, de skal gå på en banet og ryddet vei. De skal ikke frykte for noe, sier Herren. For se, når jeg får fylt mine barn med den Hellige Ånd og ild, ja, da blir de som løver, sier Herren. Det er ingen ting som kan stoppe den som er fylt av min Ånd og min kraft, sier Herren.  Amen. Halleluja.

Maranata søndag  17.8.09.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: