Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2010.03.07. Sion Åheim Set din lit til Herren. Tru på underet.

Jesus sa til oss:

Eg gjer under i dag, seier Herren. Stol på min lovnad. For eg kjem aldri for seint til mine born. Eg ynskjer (dykk)? at eg skal få openberre meg for dykk, seier Herren. Og eg ynskjer at de skal tru på underet. Eg vil de skal stole på meg, seier Herren. Igjennom alt, så skal eg vere med dykk. Å sett din lit til meg, seier Herren, så skal eg …. gjere underfulle ting for dykk igjen. Amen.

TRU PÅ UNDERET, SET DIN LIT TIL HERREN.

Sion Åheim, søndag 7.3.10.

Vi var berre 4 på møtet, talaren, to eldre kvinner og eg. Det hadde seg slik at det var fest hos ein tidlegare forstandar i menigheta. Talaren, Jan Erik Larsen talte om at Jesus gjorde under og lækte sjuke, han lækte ein som var blind og det skjedde i to omgongar. (Mark.8,22-26).  Dei kalla Lasarus for den som Jesus elska, då dei kom og fortalde at han var sjuk. Likevel venta Jesus enno to dagar før han kom og då var Lasarus død. Men Jesus vekte han opp frå dei døde. Så underet vart endå større, til Guds ære.

Etter tala hadde vi ei bønnestund og desse kvinnene bad om frelse for ungdommen. Då kom  Larsen med tungetale og tyding:

Eg gjer under i dag, seier Herren. Stol på min lovnad. For eg kjem aldri for seint til mine born. Eg ynskjer (dykk)? at eg skal få openberre meg for dykk, seier Herren. Og eg ynskjer at de skal tru på underet. Eg vil de skal stole på meg, seier Herren. Igjennom alt, så skal eg vere med dykk. Å sett din lit til meg, seier Herren, så skal eg …. gjere underfulle ting for dykk igjen. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: