Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2000.02.16.M40.Jesus bygge sitt tempel og plasserer meg der eg passar inn.

Tyding av tungetale ved Knut Østby:

Ja, du møter stengte dører og du møter åpne dører i ditt liv, og gjennom lang tid så har du fått smertelig erfare at også stengte dører har møtt deg og du kjenner det som skuffelse og nederlag, men se det som en mulighet sier Herren, se det som en mulighet til å se de åpne dører jeg så vil vise deg. For jeg har ikke forlatt deg, men jeg vil gi deg nye muligheter og vil berike ditt liv, sier Herren.

Og fortsatt er det slik at jeg bygger på mitt tempel, sier Herren, og jeg bygger med levende stener. Og der passer du inn. Og du skal få kjenne at den plassen jeg vil gi deg, der du passer inn, den skal være til fred og velsignelse for deg, sier Herren. Og du skal kjenne det er beriket og det er velsignet, fordi du er under min beskyttelse, under min omsorg, under min plan, sier Herren.

Og de situasjoner som du møter som du opplever som er med å stenger for deg, jeg har omsorg for deg, sier Herren, jeg våker over din situasjon, og jeg vil ta hånd om deg, slik at ikke dette skal være med å stenge for deg, men at du fritt kan glede deg i meg, sier Herren, til tross for de situasjoner som er rundt deg, og som vil ta gleden fra deg, til tross for det som vil være med å berøve sollyset fra deg, skal du vite, jeg har deg i min hånd, sier Herren, og du skal være trygg og rolig.

M40, onsdag 16.2.2000.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: