Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1999.01.10.M40. Faderen dreg menneske til Kristus.

Tyding av tungetale ved Bjarne Stålstrøm:

Du ser tilbake på det øyeblikk da du fikk gripe syndenes forlatelse, i unge år, da du fikk lov å tro meg som barn og mottok vissheten i ditt hjerte, barnekårets ånd. Du opplevde den forløsning som syndeforlatelsen ga deg. Som ga deg glede, ga deg visshet. Da du også i disse dager opplevet nye anfektelser,  ….. denne gleden og denne vissheten. Jeg har talt til deg for å styrke ditt hjerte, for å glede deg, og for å si deg om igjen at min nåde er deg nok.

Det er noe du er bekymret for, som du synest det er for vanskelig å ha med. ….. bevege … mot meg, men du kan …. () kan du ta av den kraft som drar de, de du ber for, imot meg, og Faderen drager på dem og de Faderen drager, de kommer til meg og jeg skal ta dem imot, og jeg skal ikke støte dem ut som kommer til meg. Også det skal du prise meg for som en nåde.

Det er så mye du ser som ikke jeg ser, (Det må vere meint omvendt: det er så mye jeg ser som ikke du ser), det er så mye jeg hører som ikke du hører. Mennesker som sukker til meg i løndom. Mennesker som folder sine hender i stillhet. Bønnebarn som sukker og ber, som er nær mitt rike og har lukket meg inn i sitt hjerte uten at du vet om det. Mennesker som har sitt navn skrevet i livsens bok og som du skal oppleve å møte da dagen kommer og se at jeg har vært der med min frelse og med mitt bønnesvar og min nåde og min herlighet, sier Herren. Bli i meg og ved min virksomhet. …..

Møllergata 40, søndag 10. januar 1999

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: