1995.06.10.M40. Grønlands-konferanse. Nådens flod. eg skal få drikke av min eigen brønn. Jesus dekkar bord for meg.

Grønlandskonferansen. M40 Laurdag 10.6.95.

Tyding av tungetale:

Også deg lokker jeg ut, sier Herren, til et rom hvor det ikke er trangt. Lenge nok har du vært bundet i frykt og tradisjon. Men jeg er Herren som er mektig til å løse deg, så de levende vannstrømmer kan flyte fritt, fra ditt hjerte.

Ja, jeg kommer til deg, sier Herren, som mannen med målesnoren. Jeg måler ut for deg tusen alen i kveld, ja, kanskje enda tusen alen, slik at du får oppleve evangeliets bærekraft i ditt liv. Så du kommer ut av alt selstrevet og får oppleve at min nådestrøm, den holder deg oppe og den fører deg frem.

Har jeg ikke sagt at innen i deg skal der være lik en kilde som veller fram til evig liv. Ja, du skal få drikke av din egen brønn, sier Herren, og få oppleve stadig gjestebud i ditt indre. Ja, jeg dekker bord for deg med fete og margfulle retter. Og du skal få fryde og glede deg på de grønne gress-gangene, sier Herren.

Du skal aldri betvile at jeg er kommet for å gi liv og overflod. Denne overfloden, den skal være din eiendom. Denne overfloden skal bare få lov å flyte fritt ut av ditt liv. For det skal strømme også ifra deg, sier Herren. Se, jeg er kommet for å sette deg fri, ja, virkelig fri, sier Herren.

Budskap uten tungetale: (Vanskeleg å høyre).

Jeg har tenkt å gå inn i den enkelt menneskes hjerte. Helt uten vei, helt uten sti, helt uten tjeneste eller oppgave. Og det er ikke tilfeldig at jeg i årenes løp har talt til mange hundrede som har vært villig til å gå til det land som de er samlet om, for å ære mitt namn. Mange av dere har reist hjem. Dere har minner om kamper, om vanskeligheter, og du tenker; det var misslykket. Men det var ikke tilfeldighet at en eneste av dere ble bedt om å gå. Og den trofasthet du har utvist i mitt namn, sier Herren, skal få sin lønn. Men jeg vil at du i dag løfter dine øyne, mot dette land og mot min herlighet og ser at jeg i dag, går iblant dette folk. Og mennesker opplever sannheten i, at jeg var villig å gå til Golgata, at jeg brakte nytt liv til en hel verden, og mot det gjenløste folk. Jeg ber at du opner ditt hjerte for det jeg gjør i dag, der du er, samtidig som ditt hjerte fremdeles er med og løfter og bærer de som tjener meg. De trenger min nåde, de trenger min kraft. De har ingen kraft i dere selv. Men den samme nåde som jeg ga i ditt liv vil jeg gi til dem, og i mangfoldet i dag, som jeg innhøster, av det som har vært sådd i mange år, sier Herren. Jeg elsker mitt folk og jeg går foran mine barn. Jeg har begynnt en gjerning, sier Herren, som ikke skal ta ende før den er fullført etter min vilje. Og skarer skal komme inn i mitt rike. De skal se min herlighet, de skal oppleve min nåde i sine liv. De skal bli satt i frihet. De ser det selv i dag. …..sier Herren, men vær med, fremdeles, og løft deres hender, de står midt i kampen. Det var ingen tilfeldighet, det er ingen tilfeldighet i dag, at jeg har gjentatt mine løfter gang etter gang. Det er mange som har tjent meg, ….. som har søkt mitt ansikt. Jeg står bak mitt ord og vil fullføre. Jeg har lovet, sier Herren, ikke et ord skal falle til jorden unyttig.

Budskap uten tungetale:

Jeg har kjøpt deg. Jeg glømmer ikke. Kom til meg. Kom til meg…. Jeg vil openbare meg for deg. …… Jeg skal fylle ditt hjerte med håp. Jeg vil møte deg som du aldri før har opplevd ….. Jeg vil gi deg en ny visjon i ditt hjerte, som du aldri har sett før. Jeg ønsker å fjerne all din skuffelse. Og velsigne deg. Jeg har ikke glemt deg. Jeg har ikke glemt deg. Jeg går ved siden av deg og holder din høyre hånd. … du vet at du er unyttig og ubrukelig, så vit at jeg har bruk for deg. … dine barn. Din familie. ……… Sier Herren.

Tyding av tungetale:

Ja, du skal få kraft, sier Herren, i det den Hellige Ånd kommer over deg. Og du skal få være mitt vitne, sier Herren. Se, jeg krever ikke av deg at du skal gjøre, men jeg vil gi deg kraft, slik at du ikke kan la være å vitne, sier Herren. For se, jeg vil fylle ditt innvortes menneske, slik at du blir som de var i begynnelsen, de bare ikke kunne tie om det de hadde sett og hørt. Og jeg hilser deg i kveld og sier; de samme ressursene har jeg for deg, sier Herren, om du opner deg.

Derfor kommer jeg ikke med krav til deg. Jeg kommer til deg med nådehilsen i denne stund. Og dersom du vil, så skal du få erfare i sannhet at jeg er den jeg var. Og du skal få være med å grave opp de gamle brønnene. For se, det begynnte i Jerusalem, der alle ble fyllt med den Hellige Ånd, der alle talte med nye tunger. Der alle var brennende i hjertet ut i hverdagen.  Se, du skal få grave opp de gamle brønnene og oppleve; jeg er den jeg var, sier Herren.

Fremdeles gjør jeg sønderknuste hjerter levende. Jeg leger det som er brutt, sier Herren. Se, jeg er mester i å ta det kar som er gått i stykker, om igjen, og så gjør jeg, Herren, det til et annet kar, slik som jeg vil ha det. Se, det kan ikke bli så misslykket i ditt liv at ikke jeg kan gjøre noe utav det, sier Herren. Jeg er din mester og jeg vil forme deg til et ærens kar. Jeg vil forme deg til et misskunnhetens kar, som jeg Herren vil bruke. Derfor skal du ikke være så opptatt av hva du tenker å gjøre for meg. Men jeg vil bruke deg, sier Herren.

Grønlandskonferansen, M40, Søndag 11.6.95. Formiddag.

Tyding av tungetale, ikkje diktafonopptak:

…sett fram dine tome kar, om du vil kalle dei sprukkne eller ubrukte/ubrukelige (?) …. eg vil fylle dei med salveolje. Eg vil fylle deg meir enn du nokon gong har opplevd. Du skal få oppleve ting du aldri før har opplevd. …Fylle deg så det flyter over og ut til dei andre. Framstill deg for meg. ….ikkje ver bunden av tradisjonen. Eg veit du har dine bestemmte meiningar. Forherd ikkje ditt hjerte. Mine tenarar har vitna for deg i dag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: