Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1995.11…M40. Gud våker over sitt Ord og over meg i sin kyrkjelyd. Jesus har noko for meg.

Bodskap uten tungetale:

….bakker vil jeg jevne, bommer av jern og dører av kobber skal jeg sønderslå, sier Herren. Og du skal få erfare og du skal se, jeg har rikdommer for deg, som er sjult i mørke, som du enna ikke ser, men som jeg skal legge mi openbarings Ånd over deg, sier Herren, så du skal få se, jeg har rikdommer for deg, som enda er i mørke, men som skal openbares med et stort lys. Og jeg har noe som er sjult på lønnlige steder, der som du ikke kan tenke deg, derifra vil jeg hente fram de største rikdommer for deg, sier Herren. Utifrå det som ingenting er og langt utifra din tanke, så skal du få se, sier Herren at jeg våker over mitt ord, og jeg våker over deg i min menighet, og jeg har noe for deg i denne tid, og som du skal få se at jeg skal openbare min herlighet igjennom, og du skal få se min storhet, ved at den Hellige Ånd går ut fra deg, ved at den Hellige Ånd utruster og istandsetter, så åpenbaringenslyset kan brenne stort og klart og rik på min herlighet. Og se, jeg er med dere alle dager, sier Herren. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: