Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1996.08.21.M40. Komme fram for Herren og stille mitt hjerte til ro innfor hans åsyn.

Tyding av tungetale:

Ja, formaningene i mitt ord står fast, sier Herren. Derfor oppfordrer jeg deg til å, slik som mitt ord sier, å stille ditt hjerte til ro innfor mitt åsyn. I min nærhet vil du oppleve at larmen fra verden vil avta. Innfor mitt åsyn får jeg mulighet til å styrke (deg i ordet mitt)?? Derfor så sier jeg igjen, kom frem for meg og still ditt hjerte til ro, innfor mitt åsyn.

Dette er et tilbud bare for deg. Det angår ikke verden. De skjønner ikke hva det gjelder. Men for deg står det åpent, sier Herren. (Min favn)? åpner seg vidt opp, slik at du kan komme fram for meg. Kjenn mitt hjerteslag, (det slår varmt)? Det strømmer varme fra meg….. Og derfor er det så viktig at du kommer fram for meg, sier Herren. Det som er dine bekymringer, det er mine bekymringer. Derfor så mangler det bare at du overgir det til meg, slik at jeg får bære byrdene for deg. Min (verden)? er din, som jeg har overvunnet, sier Herren.

Derfor så oppfordrer jeg deg igjen; forny ditt kall, ditt forhold til meg, sier Herren. Jeg vet at du i oppriktighet har søkt meg og at du i oppriktighet ønsker å være min. Men bekymringene har vært med å føre deg fjernere fra meg, slik at jeg ikke får talt til deg. Derfor er det viktig at du igjen kommer fram for meg, sier Herren. Slik at min kjærlighet til deg kan bringe deg (igjen)? nytt liv. Slik at ikke verden  står over min vei, men at jeg får tale gjennom deg, til en verden som trengte dette …., sier Herren.

M40. Onsdag 21. august 1996

2 responses to “1996.08.21.M40. Komme fram for Herren og stille mitt hjerte til ro innfor hans åsyn.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: