Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1999.06.02.M40. I stilla og i tillit skal din styrke vere.

Tyding av tungetale ved Knut Østby:

Ja, i stillhet og tillit skal din styrke være, sier Herren, og når du holder deg nær til meg, så har du den utrustning du trenger i den striden du står i. Her i verden så har du trengsel, fordi du er i verden, men du opplever at du ikke er av verden. Men hos meg er du trygg, sier Herren.

Og du skal få oppleve, slik mitt folk gjennom alle tider har opplevet, at midt i striden så var det ingen strid, fordi jeg var der med min fred, sier Herren, og derfor så står mitt ord fast, for hos meg har du mer enn seier, sier Herren. Derfor så kan du være frimodig i den tiden du lever i, fordi du har allerede seiret sammen med meg, sier Herren.

For det er ting i ditt liv som vil gjerne trykke deg ned og ting som bekymrer deg og ting som gjør deg motløs, men også den striden tar jeg meg av, sier Herren. Du skal rette opp ditt hode og glede deg over min styrke, sier Herren, og så skal du bare få hvile ut hos meg, og så skal jeg kjempe din strid. Du er trygg hos meg og vær derfor i min, – i mitt følge, sier Herren, sammen med mitt hærtog som vandrer fram i denne tiden. For jeg er seierherren, og jeg fører mitt folk fram i denne tiden også, sier Herren.

DFEF. i Oslo, M40 onsdag, 2.6.99.

Oslo, søndag 4. juli 1999.

Møte i M40.

Tungetale ved Eivind Knudsen, tyding ved Knut Østby:

……..

Så lenge min munn kan opne seg, så vil ditt namn vere over mine lepper. Derfor vil jeg prise deg og du er stor i mitt hjerte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: