Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1999.01.28.M40. Faderen er vingardsmannen. Han talar vennleg til meg, med kjærleik og fred.

Tyding av tungetale ved Knut Østby:

Mitt ord har talt til deg til trøst og oppmuntring i kveld, sier Herren. Du skal ikke gå hjem og tro at budskapet var for å gjøre deg nedtrykkt. Det er fordi jeg står bak mitt ord og fordi det er jeg som er vingårdsmannen. Og fordi det er jeg som er den som har kallt deg, så står jeg også bak deg og støtter deg og hjelper deg, slik at du skal ikke tro at du går alene. Men jeg går med deg. Og den kraft som jeg gir deg, den er nok for deg i dagene som kommer, sier Herren.

Ja, føl deg trygg og glad i tjenesten, sier Herren. Ikke nedstemt, fordi du føler du kommer til kort, du skulle gjort det så mye annerledes. Det er ikke slik jeg ønsker å tale til deg, sier Herren. Jeg taler til deg med vennlighet og kjærlighet og fred. Og ønsker å kalle deg ved ditt navn og si: Du er mitt barn. Og derfor så har jeg lagt ned i deg muligheter, sier Herren. Og som du skal ta i bruk der du vandrer. Jeg krever ikke store ting av deg, annet enn at du vandrer nær meg og lytter til min røst, sier Herren. Så skal du få den kraft og styrke du trenger, og den visdom som du behøver, sier Herren.

Ja, mitt ord taler om en kveldstime i denne husholdning, og den er nå, sier Herren. Derfor så gjelder det å komme i arbeid og virke mens det enno er dag og det er frelsens dag, sier Herren. Og enno er det mennesker som trenger å høre forsoningens budskap og bli nådd med dette evangelium, Herre, om at jeg har sonet all synd. Og dette skal vere din teneste, sier Herren. Du skal få gå ut og fortelle at synden er sonet og gjelden er betalt. Dette skal være et gledesbudskap som du skal bære med deg. Gå derfor frimodig ut. Jeg er med deg, sier Herren.

(Opptak på minidisk-spelar).

M40 Onsdag, 28. januar 1999.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: