Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1993.11.28.M40.set di lit til Herren og ikkje til det som er på jorda. Lev i forventning til det som kjem ifrå himmelen.

Tyding av tungetale:

Det er fremdeles kraft nedlagt hos meg. Vit at den kraft som jeg har nedlagt, den var der fra evigheten og den er der i dag, om du lar den få komme til i ditt liv. Vit at når jeg drar og kaller deg inn til det sted hvor du får lov å kjenne de evige strømmer, så er det nettopp fordi at jeg ønsker at du skal være en av de som får bære frukt, frukt som varer til evig tid.

Vit at for at det skal lykkes og det skal spire, så trenger regnskyllene å nå inn til ditt hjerte, så trenger troen å få lov til å nå til det ordet som jeg har gitt, så at det utløser det som jeg har sendt det til, så at du skal få lov til å kjenne dette, du står ikke på det menneskelige plan, men du har fått lov til å bevege deg inn på det området der hvor jeg er og du lever ved tro og av tro.

Jeg er fremdeles den som er mektig, jeg er fremdeles den som ønsker at strømmer fra himmelen skal nå ned til deg. Jeg er fremdeles den som ønsker at du skal sette din lit til meg og ikke til det som er på jorden, for vit at det er til det himmelske jeg har kallt dere og dere skal få lov til å leve i forventningen på det som kommer ifra himmelen. For jeg er fremdeles den samme.

Misjons-sekretær Fjalestad hadde tydinga.

M40. Søndag.28.11.93.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: