Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1994.01.12.M40.Gud har lagt ned ein trong i mitt hjerte, for at han vil fylla den.Rekn med han. Ein salva reiskap.

Misjonssekretær Fjalestad hadde tydinga av tungetale:

Ja, for den som banker på, han har jeg lovet at jeg vil lukke opp for. For den som søker meg, har jeg sagt i mitt ord han skal finne meg. Når du søker meg av hele ditt hjerte. Derfor vær frimodig. Når jeg har nedlagt en trang der i ditt hjerte, så skal du vite at jeg har nedlagt den for at jeg vil fylle den. Og du skal få oppleve dette, at jeg er din Gud.

Vit at de behov som jeg har nedlagt i ditt indre, de kan ikke tilfredsstilles med de ting som finnes i verden. Men vit at jeg har gitt dere mulighet som ikke ligger på verdens plan, men som ligger på dette at de kan få regne med meg, og den kraft jeg har stillt til rådighet, jeg som seiret, og dere skal få lov til å seire med meg.

La ikke denne verdens gud få blinde ditt indre, men vær våken, vær edru, se, jeg har gitt deg mine løfter og mitt Ord, og jeg står bakom det og skal selv fullføre det. Bare vær trofast, tjen meg, og du skal erfare at jeg, jeg hører deg, og jeg er ikke langt borte fra deg.

Forstandar Kjell Ohldick hadde profetisk budskap som byrgja med å minne oss om Rom.10,6-8:

Men rettferda av tru seier: Tenk ikkje med deg sjølv: Kven skal fara opp til himmelen? – det vil seia for å henta Kristus ned – eller: Kven skal stiga ned i avgrunnen? – det vil seia for å henta Kristus opp frå dei døde. Men kva seier ho? Ordet er deg nær, i munnen din og i hjarta ditt. Det er ordet om trua, det som vi forkynner.

Det vart også sagt noko om at derfor skulle eg opne min munn og tale og/eller lovprise Gud. Følgande kom med på diktafonopptak:

…så har jeg sagt at jeg skal fylle deg. Og jeg skal ikke bare fylle deg til randen, sier Herren, men jeg har lovt at jeg skal fylle deg så ditt beger flyter over og du skal få erfare midt i din hverdag at bare godt og misskunnhet skal vederfares deg alle dine levedager. Du skal få oppleve at jeg salver ditt hode, jeg salver ditt hode med den hellige olje, så at du kan være et salvet redskap for meg, midt i den tid som du lever. Derfor, du min due, du min elskede der i bergkløften, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst. For din skikkelse den er fin og din røst, den er fager. Jeg venter etter å høre din røst sier Herren. Og du skal få erfare at lovoffer er for meg frukt av leber som priser mitt navn. Jeg skal være med å fylle ditt hjerte med den Hellige Ånds kraft ifra himmelen. Så du kan gå ut og være anderledes. Så du som har ….., forsiktig og forsagt, du kan sammen med, på samme måte som apostlane, de stod fram midt i Jerusalem og så talte de mitt ord med stor frimodighet. Om de hadde problemet, kraften ifra det høye hadde forvandlet deres liv. Og ved den Hellige Ånds kraft og fyllde, så vil jeg forvandle ditt liv, sier Herren, så du kan bli, så du kan bli en basun som taler et budskap ifra himmelen. Midt i denne verden et frigjørende budskap til mennesker i nød.

M40, Onsdag 12.01.94.

HSA 2,14   Du mi due på berghylla,  i livd under flogbratte fjell,  lat meg få sjå din skapnad,  lat meg få høyra ditt mæle!  For di røyst er så mjuk  og din skapnad så fager.

HSA 5,2 {SÅLEIS ER MIN VEN}  Eg søv, men mitt hjarta vaker.  Høyr, min ven, han bankar på.  «Lat opp for meg, mi syster,  min hugnad, mi due, du lytelause, reine.  For mitt hovud er fullt av dogg,  natta har vætt mine lokkar.”

HSA 6,9   Men berre ei er mi due,  mi lytelause, reine,  einaste barnet til mor si,  gullbarnet åt ho som fødde henne.   Møyar ser henne og prisar henne sæl;  dronningar og fylgjekoner hyller henne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: