Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1994.02.20.M40. Jesu fullførde frelsesverk gjev meg kvile. Sjå opp til han og strål av glede.

Tyding av tungetale:

Jeg vet at du kan ha vanskelig, med å finne hvile, jeg vet at du kan ha vanskelig med å finne ro. Derfor minner jeg deg enda en gang om, sier Herren, at det verk som jeg gjorde på Golgata, det gjorde jeg for deg. Det gjorde jeg full-komment. Du kan ingen ting legge til, men du kan få lov til i ydmykhet å bøye deg ned og ta imot. Du kan få lov til i ydmykhet å bøye deg ved korsets fot og få oppleve at ifra korsets fullbrakte verk, så strømmer det til ditt liv alt det du trenger for ditt liv, for din evighet. Det jeg gjorde på Golgata, det fullbrakte verk, det er nok for ditt liv. Det frigjør deg og renser deg fra synd, det gjør deg hvitere enn sne, det gjør deg rettferdig og ren, innfor mitt åsyn. I kraft av mitt fullbrakte verk kan du leve i denne verden som et rettferdiggjort og frikjøpt barn av meg, den evige Far. Det er nok for din dag, det er nok for ditt liv og det er nok for din evighet.

Du skal vite enda en gang at du skal få slippe å se på ditt eget eller se deg bakover, men du skal få lov til å se opp til meg, jeg som er troens opphavsmann og fullender. Og du skal få oppleve at når du ser opp til meg, troens opphavsmann og fullender, så skal du stråle av glede, så skal du finne hvile i min favn, så skal du finne hvile i mine vunder og sår, så skal du få erfare at når det er motbakker og vanskelig-heter, så bærer jeg deg på Faderarmer. Og når det går med og du kjenner deg glad, så skal du vite at også det er min nåde.

M40. Søndag.20.02.94.

Eivind Knutsen hadde eit budskap:

Etter det eg hugser: Frykt ikke, se deg ikke engstelig omkring, for jeg er med deg….

Diktafonopptak: ….jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting dine begjæringer komme frem for meg. Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare ditt hjere og dine tanker i Jesus Kristus.

M40. Søndag.27.02.94.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: