Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1994.03.23.M40. Legge av alt som tynger. Mette seg i Guds hus. Verte ung att som ørna. Tene i Gud i hans vingard.

Forstandar Kjell Ohldick hadde tyding av tungetale:

For jeg blir ikke trett og jeg blir ikke mødig, sier Herren. For jeg er den samme, ifra evighet og til evighet. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden, den første og den siste. Jeg er den allmektige. Og derfor så taler jeg til deg som den allmektige. For at du skal få slippe å oppleve at motløsheten tar tak i deg. Men du skal i steden få kjenne at jeg fyller deg med kraft, med kjærlighet og med sindighets ånd. For jeg kommer snart. Men inntil jeg kommer, så skal du få være med å tjene meg, sier Herren. Og i denne tid som du skal tjene meg, så skal du få oppleve at du skal være full av den Hellige Ånds kraft, så du ikke blir trett. Jeg vet at det er mange ting som vil gjøre deg trett. Og jeg vet at du kan bli trett til ditt legeme. Men jeg vil fornye din ånd og ditt innvortes menneske, sier Herren, så du kan være frisk, så du kan være sterk, så du kan gå for meg, så du kan løpe for meg, og ikke bli trett. Og ikke bli mødig.

Derfor kaller jeg deg inn i min nærhet, sier Herren, så du kan være sammen med meg i stillhet. Så vil jeg vise deg, ved mitt ord og ved den Hellige Ånd, de ting som jeg ønsker du skal legge av. Så vil jeg vise deg de ting som hindrer deg i løpet. Så vil jeg vise deg de ting som er med å, å legge en demper på det som skulle være overflod i ditt liv. Så kaller jeg deg inn i mitt lys, inni min nærhet, for at du skal få legge av. Og samtidig så skal du få oppleve at der, i min nærhet, der er et bord som er dekka for deg, med fete og med margfulle retter. Så du skal få mette deg med de gode ting i mitt hus. Og når du legger av alt som tynger og metter deg med de gode ting i mitt hus, så skal du få oppleve,… du skal bli ung igjen likesom ørnen.

Derfor ta deg tid i min nærhet, sier Herren, for jeg ser deg og jeg kjenner ditt hjerte, jeg vil deg bare vel. Og jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Men jeg vil at du skal få oppleve å være med å tjene meg, ettersom jeg har gitt deg, på den plass som jeg har satt deg, så vil jeg utruste deg og istandsette deg i rikelig mål. Så du kan være en brukbar tjener for meg, et redskap som er nyttig for husbonden, som er rede til all god gjerning, som kan tjene meg der jeg har satt deg, i min vingård. Du skal få være med inntil jeg kommer. Og du skal få se at jeg skal virke gjennom deg, så mennesker skal få oppleve å gå over (til nytt liv,)? ifrå Satans makt til Gud. For det er min vilje med alle mennesker, sier Herren.

M40. Onsdag.23.03.94.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: