Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

2011.10.09.Maranata. Frigjort og rettferdiggjort ved trua på Jesus.


Jesus sa til oss:

Ja, jeg skal la mitt nådebudskap gå ut over dette landet, sier Herren, og mange skal ta imot, sier Herren. For det er mange som kjemper og innser og føler at det er tungt å være et menneske. For se, den vonde, han legger byrder på folket. Men se, sier Herren, jeg har gjort noe grunnleggende nytt i møte med ham.

 

Tyding av tungetale ved John Miland:

Se, da jeg ropte ut på korset: ”det er fullbrakt”, se da revnet forhenget frå øverst og til nederst, og se, veien var fri like inn til Faderen. Og du skal vite det, sier Herren, at du er innberegnet i dette fullbrakte verket. Se ikke på deg selv, men du ved troen på meg, så blir du rettferdiggjort, sier Herren. Se, jeg har sonet dine synder, se, jeg har betalt gjelden, og du er … fri, sier Herren. Dersom du tar imot min frelse, så skal du få oppleve at syndebyrden, den blir lettet av deg og du kjenner deg fri. For se, den som jeg får frigjort, han blir virkelig fri …. Se, jeg vil bruke deg sier Herren, jeg ønsker å bruke deg til rik velsignelse. Derfor skal du være frimodig. Du skal ikke se deg tilbake og på det gamle livet ditt, men det har jeg tilgitt, sier Herren. Og du er renset i mitt blod, (herre), du er en ny skapning – og du er blitt en ny skapning, sier Herren. Få det inn i ditt hjerte og la ikke den onde anfekte deg for det gamle livet. For du er frigjort, du er rettferdiggjort, sier Herren. For se, jeg har gjort alle ting nye for deg. Amen.

Ja, jeg skal la mitt nådebudskap gå ut over dette landet, sier Herren, og mange skal ta imot, sier Herren. For det er mange som kjemper og (innser og føler) at det er tungt å være et menneske. For se, den vonde, han legger byrder på folket. Men se, sier Herren, jeg har gjort noe (grunnleggende nytt i møte med ham)? ….. sette mennesker fri ifra det som binder dem fast, sier Herre. Jeg kom for å møte … mennesker og jeg kom for å frelse, for å møte det som var fortapt, sier Herren. Og se der synden ble stor, der ble nåden enda større, sier Herren. Derfor mine barn, gå inn i deres lønnkammer og søk meg, sier Herren. Bli mitt rikes (tindebestiger over natten)? og du skal få oppleve at jeg er den som gir kraft, sier Herren, jeg har sagt i mitt ord at dere skal få kraft i det den Hellige Ånd kommer over dere.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: