2008.04.06.Ebeneser. Jesus har kjøpt dette landet med sitt blod.

Tyding av tungetale,

Ja, Herren seier det at han har kjøpt dette landet med sitt blod påGolgata. Og dette landet er dyrebart i Herrens auge. Han har satt sitt lys i byer og bygder, der Guds menighet står, det er Guds lysestake…… Dette lyset er eit frelsens lys for menneske. (Såde kan)? vende seg fråmørke og løpe inn til lyset, søke inn til lyset, som er Jesus Kristus, Guds Son, verdens lys, livsens lys for alle som tek sin tilflykt til han.

Menigheta er kjøpt med hans dyrebare blod. Og det er dyrebart eige for Jesus. Samtidig såer det ……verden i mørke, verden i forskjellige grader av skugge…. SåHerren vil at denne menigheten skal vere ei utstrakt hand …Volda og bygdene rundt  …. såaugene kan klarne(?) og folket får sjåat dette er noko som er fråhimmelen, det er guddommeleg, det er noko som kan gi helbredelse i hjertet   ….. utover i desse bygdene. Såsei ”kom, for alt er ferdiggjort”, kom …No er det tid for åsøke Herren. …La rettferd regne ned over dykk. I Jesu namn.

(MP3-opptaket var svakt, så eg fekk ikkje med alt).

Ebeneser 6.4.08

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: