1995.01.29.M40. Det er nedlagt hjelp hos ein helt, Jesus er helten som vann sigeren for meg.

Tyding av tungetale:

Skulle noen ting være umulig for meg? Vet du ikke at jeg har vunne en evig seier. Og denne seier, den proklamerte jeg ut da jeg ropte ut på Golgata:” Det er fullbrakt.” Og vit at ved denne seier, så er det løsning på alle dine problemer. Du kan få erfare dette, at der hvor du ingen vei ser, der er jeg, og så baner jeg veien og så forherliger mitt navn, gjennom nettopp det som du synest mørkt.

Du har lenge nok sett deg omkring og søkt å finne løsningen til dine problemer, men har glemt at det er nedlagt hjelp hos en helt, for jeg er da helten som vannt seieren for deg. Det som ingen andre kunne gjøre, det gjorde jeg, og derfor skal du få erfare også dette, at ved mine sår, er der legedom.

Vit at jeg ønsker at mitt ord skal bli stadfestet, og at verden skal få se at jeg er den levende Gud. Slik som jeg gikk omkring fordum, og hjalp de som var overveldet, slik er jeg den samme idag, som rekker min hånd ut, til tegn og til under-gjerninger. Derfor rekk din troeshånd fram, regn med meg, du skal ikke bli skuffet, for jeg er din Gud, som har elsket deg med en evig kjærlighet.

Mange er de rettferdiges plager, men vit at der ligger et løfte om at jeg vil utfri ham fra dem alle. For at han er min, jeg har kjøpt ham og jeg er den som skal ta meg av ham og føre ham til ære, slik at mitt navn blir opphøyet.

Du skal slippe å skue hit og dit, men du skal få lov til å løfte dine øyne og se dette at fremdeles er det meg som har all makt. Og derfor skal du få lov til å kjenne at jeg legger hvile ned i din sjel, du erfarer den kraften som er tilgjenge-lig, ved at jeg, jeg er den som stråler fram gjennom det verk jeg gjør med dere.

M40 Søndag  5.02.95.

Søndag 29.01.95. kom der budskap ved tungetale og tyding. Diktafonen min streika, dessverre, så det var kanskje ikkje så mykje som sat igjen av det, men det var noko om at:

Eg skal ikkje vere langt borte, men eg skal være nær. Eg skal ikke være langt nede. Eg skal få lov til å være glad…. eg får lov til å ta til meg av dei åndelege rikdommene….. det er mitt alt sammen… (Ta ut av dei åndelege rikdommane, det er stillt til di rådighet.)

De skal glede/fryde dykk. Gud har kallt dykk til glede, frihet, fred, i si nærhet.

M40  29.01.95.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: