Video frå kristne møte: https://www.youtube.com/watch?v=-lzAsRbJBfQ&list=PL_37XqaismMjpMjrkaWkszFl63YEYzT2N

Trua og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/trua-og-entropien/

Kapitalen og entropien: https://faith-and-entropy.com/tag/kapitalen-og-entropien/

1998.05.24.M40.Komme fram for Jesus med frimod, gi han mitt problem,hos han er min styrke, mi kraft og mi løysing.

Tungetale ved Harald Oppsal, tyding ved Knut Østby:

Ja, når du trer frem for meg, så skal du vite at, samtidig, din lyst den er i meg og la meg få lov å fylle alle dine lengsler. Derfor skal du komme fram for meg med frimodighet, sier Herren. Du skal vite at det som er ditt problem akkurat nå, det har jeg i min hånd. Derfor ønsker jeg at du gir det helt over til meg, slik at jeg får røre ved deg og løse taket for deg, sier Herren.

Ja, fortsatt går mitt ord ut fra min munn, sier Herren. Mitt ord har talt til deg og jeg vil at du skal ta det imot i tro, sier Herren. Fortsatt så gjør jeg under imellom dere, det er bare for deg å stole på meg, så har jeg kraften for deg, sier Herren, og dette er den ressursen, du skal vite at det er til din disposisjon i ditt liv. Derfor rett ut din hånd, stol på meg, sier Herren. Jeg vil gå med deg i dagene som kommer. Du skal vite det, at hos meg er din styrke og din kraft. Hos meg er din løsning, sier Herren.

Bodskapen kom i slutten av møtet, det som skjedde tidlegare var:

Harald Oppsal innleda med Salme.40,1-6.

Bjørn Olsen heldt tale. Han las ifrå Joh.1,1…, Job.19,25, og Hab.2,4. Han nemnde også det som står skrive i Matt.5,6 og Luk.18,1-8.

Møte i den Frie Evangeliske Forsamling i Møllergata 40. (M40). Søndag 24.5.98.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: