1997.03.30. Indre dagleg fornying og åndeleg vår, ved å glede seg i det fullførde frelsesverket.

Tyding av tungetale ved Øystein Østerhus:

Skulle noe være for vanskelig for meg? Nei, se, jeg er Herren som vil fornye dine dager, så det blir som i fordums tid. For visst, så fornyer jeg i dag, da jeg gjenoppliver de nedbøyedes ånd, jeg gjør de sønderknuste hjerter levende igjen. Ja, se, også i dag, så deler min Ånd ut av mine gaver til menighetens oppbyggelse, for se, jeg vil at du skal leve rikt, jeg vil at du skal ha del i min overflod, sier Herren, og du skal være et redskap til menighetens oppbyggelse, og derved også et redskap til sjelers frelse.

Derfor skal du ikke si at jeg er ikke til noe, derfor skal du ikke si at der er ikke noe for meg lenger av engagement, men jo, se, jeg har bruk for deg, se, jeg vil vise deg det meningsfyllte. Se, endog i grå hår, skal du skyte friske skudd. For se, jeg lar den indre daglige fornyelse bryte fram i ditt liv, og du skal få oppleve en åndelig vår, sier Herren. Jeg vil gi deg av himmelens regn, og du skal få fryde deg og glede deg i troen. Og ditt hjerte skal strømme over av takk, sier Herren.

Bare slipp gleden løs du, bare pris meg du, for at du er på vei mot himmelen, frelst av nåde, rettferdiggjort ved troen alene. Bare slipp gleden løs og fryd deg og gled deg i det fullbrakte verket. Jeg har gitt deg retten til å være glad, på tross av all nød, på tross av all elendighet, så kan du glede deg i min fullkomne glede. Og se, den skal forløses til det maksimale i oppstandelsen. Snart er du hjemme og står for tronen. Derfor rett ryggen, løft ditt hode. Din forløsning, den stunder til.

For det skal ikke alltid være slik som du føler din hverdag er, der det strømmer på med problemer både på høyre og venstre side av deg, og du synest det er så tungt og så vanskelig og hver dag kan være som en byrde for deg. Men se, du skal få lov å løfte ditt blikk og se hen til meg. Og jeg vil bære både deg og byrdene, og du skal få oppleve; se, det er utrakt en hånd fra himmelen til deg, som skal lede deg gjennom livet. Se, jeg vil lede deg til de grønne gressgangene, jeg vil føre deg til hvilens vanne, og du skal få fryde deg og glede deg i min frelse, som det er lenge siden du har gjort, sier Herren.

Jeg har ikke flytta lysestaken, jeg er midt iblant dere, sier Herren. Jeg oppmaner min herlighet og min hellighet midt i min menighet. Derfor vær frimodig, akkurat i den situasjonen du er, se, der er liv i deg, fordi jeg er i deg. Derfor er det evige livet planta inn i ditt indre, derfor kan du fryde og glede deg og la det strømme over dine lepper av takk til meg, fordi jeg både har vært og vil være deg en trofast venn, gjennom hele livet, sier Herren.

Formiddags-møte i Møllergata 40. 1.Påskedag, 30. mars 1997.

Tyding av tungetale:

Ja, jeg er den første og den siste og den le ….. ???? Utgådde batteri i diktafonen, men så langt som eg hugser:

Eg treng ikkje vere redd for døden (eller å gå til grunne, for Jesus har seira)? Jesus vil løfte meg opp på eit høgare plan. Han vil la lyset skine så klart og så sterkt i si menighet at verda vert blenda og folk vil falle på kne og be om nåde.

M40, onsdag 14.5.97.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: