Category: Kristne møte 2015

 • 2015.03.29.M. Livet, vekkinga og fornyinga.

  Eg skal sjå til at eg bidreg med det Gud har gjeve i mitt hjerte. Møte i Maranatha 29.3.2015. Innleiing ved Mari. Mari las ifrå Ef.1: EFE 1,3 – EFE 1,14 {GUD VERE LOVA FOR NÅDEN I KRISTUS!} Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsigna oss med all…

  Read more

 • 2015.03.8&15.Når Gud gjer noko for sine born, gjer han det fullkome. Han reiser opp ei hær i denne tida.

  Gud vel ut det som ingen ting er, han gjer sitt verk ved sitt Ord. Møte i Maranata 8.3.2015. Bønn for mor mi. Mor mi vart 89 år rett før jul, men ho blir stadig svakare og får ofte lungebetenning. No i ettermiddag var ho så svak og sjuk av lungebetenning at det var vanskeleg…

  Read more

 • 2015.02.15. M. Ved Guds Ande.

  Du planta mine føter på klippen. Vere lys i verda, ved Gud Ande. Møte i Maranata 15.2.2015. Mari innleia med å lese frå Salme.32.   SLM 32,1 – SLM 32,11 {SÆL ER DEN SOM FÅR SI MISGJERNING TILGJEVEN} Av David. Ein læresalme.   Sæl er den som får si misgjerning tilgjeven og si synd tildekt! 2  …

  Read more

 • 2015.02.08.M. Stråle av Guds herlegdom.

  Den som fyller seg med Guds Ord og Guds Ande, får kjennskap til openberringssida.  Møte i Maranatha 8.2.2015. Innleiing ved Merete. Merete las 1.Mos.2,1-3 og sa nokre ord om å gjere skilje mellom kviledagen frå yrkedagane. Tale ved Tore Kristiansen. Når Stefanes vart ført fram for rådet, lyste andletet hans av Herrens helegdom, til samanlikning…

  Read more

 • 2015.02.01.M. Lovprising og frimod.

  Gå ut med den glade bodskapen og det skal verte “dansen med dei glade”. Møte i Maranata 1.2.2015.   Innleiing ved John Miland. John sa han hadde fått noko frå Herren som han gjerne ville dele, og denne gangen brann han ekstra for det, så han ringde og spurde Knut om å få innleie og…

  Read more

 • 2015.01.18.M. Gå på “vatnet”.

  Gud ynskjer eg skal få oppleve meir av hans godleik og kjærleik i mitt liv. Møte i Maranatha 18.1.2015.   Tale ved Arne Mella. Arne talte om når Peter gjekk på vatnet Matt.14,28-33. Jesus hadde nyst gjort eit matunder, så sende han dei over sjøen med båt, sjølv ville han opp i fjellet og be.…

  Read more

 • 2015.01.04. Sion. Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen.

  Stå i den sigeren som Jesus har vunne, ikkje i eiga kraft, men i Guds kraft. Møte på Sion Åheim 4.1.2015.   Tale ved Arnstein Andersen.   Arnstein siterte frå Fadervår: ” Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen” og sette det som overskrift på tala si. Han sa at når Guds…

  Read more

 • 2015.05.31. M. Kaste seg ut i nåde-straumen og oppleve Guds kjærleik.

  Takke for lovnadane og kjenne krafta frå Jesu oppstode. Møte i Maranatha 31.5.2015. Tale ved Tore Kristiansen. Gud sende Moses til Farao med bod om at han skulle late israelsfolket fara, men Farao gjorde det vanskelgare for dei og det fekk Moses høyre igjen frå sine eigne landsmenn, slik gjekk det nedover med han. Til…

  Read more

 • 2015.06.07. M. Jesus, vår gjenløysar.

  Herren er meg nær ved sin Ande og vil eg skal ta imot det han gjev meg. Møte i Maranatha 7.6.2015. Innleiing ved Knut Hübenbecker. LUK 7,11 – LUK 7,17 {JESUS VEKKJER OPP SONEN TIL ENKJA I NAIN} Ei tid etter gav Jesus seg i veg til ein by som heiter Nain. Læresveinane og mykje folk…

  Read more

 • 2015.11.7-8. M. Sjå opp til Jesus og stråle av glede.

  Herren gjev oss kvile, han vil forme og danne si kyrkje. Møte i Maranata 7-8.11.2015. Laurdag. Tale ved Håkon Martinsen. OSP 15,30   Lysande augo gjer hugen glad, god bodskap gjev merg i bein. OSP 17,22   Glede i hjarta gjev god helse, mismod tærer på merg og bein. 2TI 1,7 For Gud gav oss ikkje ei…

  Read more