Category: Kristne møte

 • 2016.02.21. Maranatha. Søk fyrst Guds rike og hans rettferd.

   Tale ved Håkon Martinsen. EFE 3,8 – EFE 3,10 Eg som er den ringaste av dei heilage, har fått den nåde å forkynna for folkeslaga den glade bodskapen om Kristi ufattelege rikdom 9 og føra Guds frelsesplan fram i ljoset, den løyndomen som frå evig tid har vore løynd hjå Gud, han som skapte alt. […]

  Read more

 • 2016.04.17. Maranatha. Utvald i Kristus.

  Gud har valt meg ut frå før verda vart grunnlagd. Møte i Maranatha 17.4.2016. Tale ved Håkon Martinsen. SLM 51,11 – SLM 51,14   Løyn ditt åsyn for mine synder,  og stryk ut all mi skuld!  12   Gud, skap i meg eit reint hjarta,  gjev meg ei ny og stødig ånd! 13   Kasta meg ikkje bort […]

  Read more

 • Mi bønn for henne ”VIRTUELLA”.

    Eg må sjå til at eg stiller meg under Guds nåde, under hans lovnadsord, innfor hans åsyn.   Jesus sa at eg måtte påsjå at eg stilte meg under hans nåde, under hans lovnads ord, innfor hans åsyn (Bodskapen 16.5.2016). Ja, Paulus sa at vi fekk den Heilage Ande ved tru, av berre nåde. […]

  Read more

 • 2016.01.23. Vake i bønn med takkseiing.

  Våke i bønna med takkseiing. Møte i Maranatha 23.1.2016.   Innleiing ved John Miland.   JOH 14,6 Jesus seier: “Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Faderen utan gjennom meg. Tale ved Tore Kristiansen.   SLM 40,1 – SLM 40,3 {DU ER MIN HJELPAR OG BERGINGSMANN}  Til korleiaren. Ein Davids-salme.  2   Eg venta […]

  Read more

 • 2016.04.03. Maranatha. Jesus lever.

  Jesus lever. Møte i Maranatha 3.4.2016.   Tungetale ved ein mann, tyding ved Tore Kristiansen: Det finst ikkje noko så vidunderleg for mi sjel, å få synge det ut at han lever, ikkje berre fordi eg har lese det, men fordi at eg har kjent det i mitt hjerte, ikkje berre fordi han har sagt […]

  Read more

 • 2016.06.12. Maranatha. Komme fram for Jesus og tale med han.

  Gud elskar meg med ein evig kjærleik. Møte i Maranatha 12.6.2016.   Gud valde ut menneske og utrusta dei til profetar. Tale ved Terje Rånås.   JES 6,5 – JES 6,8 Då sa eg:  «Ve meg! Det er ute med meg.  For eg er ein mann med ureine lipper,  og eg bur mellom eit folk […]

  Read more

 • 2016.06.19. Maranatha. Alt kjøts Gud.

  Det finst ikkje frelse i noko anna enn Jesu namn. Møte i Maranatha 19.6.2016.  Tale ved John Miland: APG 4,7 – APG 4,22 Dei lét apostlane førast fram og spurde dei: “Kva for kraft og kva for namn gav dykk makt til å gjera dette?” 8 Då vart Peter fylt av Den Heilage Ande og […]

  Read more