Category: Kristne møte

 • 2015.01.18.M. Gå på “vatnet”.

  Gud ynskjer eg skal få oppleve meir av hans godleik og kjærleik i mitt liv. Møte i Maranatha 18.1.2015.   Tale ved Arne Mella. Arne talte om når Peter gjekk på vatnet Matt.14,28-33. Jesus hadde nyst gjort eit matunder, så sende han dei over sjøen med båt, sjølv ville han opp i fjellet og be. […]

  Read more

 • 2015.01.04. Sion. Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen.

  Stå i den sigeren som Jesus har vunne, ikkje i eiga kraft, men i Guds kraft. Møte på Sion Åheim 4.1.2015.   Tale ved Arnstein Andersen.   Arnstein siterte frå Fadervår: ” Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen” og sette det som overskrift på tala si. Han sa at når Guds […]

  Read more

 • 2015.05.31. M. Kaste seg ut i nåde-straumen og oppleve Guds kjærleik.

  Takke for lovnadane og kjenne krafta frå Jesu oppstode. Møte i Maranatha 31.5.2015. Tale ved Tore Kristiansen. Gud sende Moses til Farao med bod om at han skulle late israelsfolket fara, men Farao gjorde det vanskelgare for dei og det fekk Moses høyre igjen frå sine eigne landsmenn, slik gjekk det nedover med han. Til […]

  Read more

 • 2015.06.07. M. Jesus, vår gjenløysar.

  Herren er meg nær ved sin Ande og vil eg skal ta imot det han gjev meg. Møte i Maranatha 7.6.2015. Innleiing ved Knut Hübenbecker. LUK 7,11 – LUK 7,17 {JESUS VEKKJER OPP SONEN TIL ENKJA I NAIN} Ei tid etter gav Jesus seg i veg til ein by som heiter Nain. Læresveinane og mykje folk […]

  Read more

 • 2015.11.7-8. M. Sjå opp til Jesus og stråle av glede.

  Herren gjev oss kvile, han vil forme og danne si kyrkje. Møte i Maranata 7-8.11.2015. Laurdag. Tale ved Håkon Martinsen. OSP 15,30   Lysande augo gjer hugen glad, god bodskap gjev merg i bein. OSP 17,22   Glede i hjarta gjev god helse, mismod tærer på merg og bein. 2TI 1,7 For Gud gav oss ikkje ei […]

  Read more

 • 2015.01.03. M. Heile Guds råd til frelse.

  Forkynne heile Guds råd til frelse, så vil han vere med og stadfeste Ordet. Møte i Maranata 1.3.2015. Innleiing ved Petrine.   SLM 100,1 – SLM 100,5 {LAT HYLLINGSROP LYDA FOR HERREN!} Ein salme til takkofferet.   Lat hyllingsrop lyda for Herren, all jorda! 2   Ten Herren med glede, kom fram for han med fagnad! 3   […]

  Read more

 • 2016.04.24. Maranatha. Gud står bak sitt Ord.

  Gud står bak sitt Ord. Møte i Maranatha 24.4.2016. Tungetale ved John Miland, tyding ved Håkon Martinsen: Eg står bak mitt Ord, eg er den evige, sanne klippe, urokkeleg, uforanderleg er mitt namn. Og eg har kalla deg ved namn og du er min. Og det eg har tenkt for ditt liv, det skal ingen […]

  Read more

 • 2016.05.16. Maranatha. Verte fyllt av Guds Ande, av berre nåde.

  Verte fylt av Guds Ande av berre nåde. Møte i Maranatha 16.5.2016.   Tale ved Tore Kristiansen. Tore Kristiansen talte om betydninga av at Guds Ande kjem over oss (Jes.32,15), hans salving vert verande i oss, den lærer oss alt og er sannferdig og utan lygn. I slutten av møtet kom der ein bodskap om […]

  Read more

 • 2016.04.03. Maranatha. Jesus lever.

  Jesus lever. Møte i Maranatha 3.4.2016. Tungetale ved ein mann, tyding ved Tore Kristiansen:   Det finst ikkje noko så vidunderleg for mi sjel, å få synge det ut at han lever, ikkje berre fordi eg har lese det, men fordi at eg har kjent det i mitt hjerte, ikkje berre fordi han har sagt […]

  Read more

 • 2016.02.07. Maranatha. Jesus gjer alle ting nye.

  Jesus gjer alle ting nye. Møte i Maranatha 7.2.2016.  Innleiing ved John Miland. John las og talte over 2.Mos.15,22-25.26. 2MO 15,22 – 2MO 15,27   Så førte Moses Israel bort frå Sevsjøen, og dei kom ut i Sjur-øydemarka. Tre dagar drog dei fram gjennom øydemarka utan å finna vatn. 23 Og dei kom til Mara; men […]

  Read more