Category: Kristne møte

 • 2015.06.21. M. Sjå opp til himmelen.

  Han sette mine føter på ein klippe og la ein ny song i min munn. Møte i Maranatha 21.6.2015. Sjå på Jesus og vere oppteken med det som høyrer himmelen til. Tungetale ved Oddbjørg, tyding ved Tore:   Min frelsar har sagt at han har gått bort for å berede stad og eg veit den […]

  Read more

 • 2015.06.14.M. Guds Ord gjer det han sender det til.

  Det er Guds Ord som skal ha framgang og makt i denne tida. Møte i Maranatha 14.6.2015. Innleiing ved Oddbjørg.   OSP 13,9   Ljoset åt dei rettferdige skin klårt, men lampa åt dei gudlause sloknar. OSP 24,19 – OSP 24,20   Harmast ikkje på dei som gjer vondt, og misunn ikkje dei gudlause! 20   For dei […]

  Read more

 • 2015.05.03. M. Ta på seg Guds rustning.

  Sjå kva Gud har gitt oss og bruke det, det er mykje større enn det som er i denne verda. Møte i Maranatha 3.5.2015. Innleiing ved Åse Mella. RMR 12,1 – RMR 12,2 {DET KRISTNE LIVET} Så legg eg dykk på hjarta, brør, ved Guds miskunn, at de må bera fram lekamen dykkar til eit […]

  Read more

 • 2015.04.26.M. Herren er min hyrde.

  Ver frimodig og sterk. Møte i Maranatha 26.4.2015. Innleiing ved Mari. SLM 23,1 – SLM 23,6 {HERREN ER MIN HYRDING} Ein Davids-salme   Herren er min hyrding, det vantar meg ingen ting. 2   Han lèt meg liggja i grøne enger; han fører meg til vatn der eg finn kvile, 3   og gjev meg ny kraft.   Han […]

  Read more

 • 2015.04.19. M. Berre eitt evangelium.

  Verte sterke i Herren og i hans kraft. Møte i Maranatha 19.4.2015. Innleiing ved John Miland. John fortalde at under krigen fekk dei ikkje skikkeleg kaffi, men noko surrogatkaffi, den var å få kjøpt som eit rimeleg alternativ tett etter krigen også, og hans mormor tok til takke med det ei sund. Men så kom […]

  Read more

 • 2015.03.29.M. Livet, vekkinga og fornyinga.

  Eg skal sjå til at eg bidreg med det Gud har gjeve i mitt hjerte. Møte i Maranatha 29.3.2015. Innleiing ved Mari. Mari las ifrå Ef.1: EFE 1,3 – EFE 1,14 {GUD VERE LOVA FOR NÅDEN I KRISTUS!} Lova vere Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsigna oss med all […]

  Read more

 • 2015.03.8&15.Når Gud gjer noko for sine born, gjer han det fullkome. Han reiser opp ei hær i denne tida.

  Gud vel ut det som ingen ting er, han gjer sitt verk ved sitt Ord. Møte i Maranata 8.3.2015. Bønn for mor mi. Mor mi vart 89 år rett før jul, men ho blir stadig svakare og får ofte lungebetenning. No i ettermiddag var ho så svak og sjuk av lungebetenning at det var vanskeleg […]

  Read more

 • 2015.02.15. M. Ved Guds Ande.

  Du planta mine føter på klippen. Vere lys i verda, ved Gud Ande. Møte i Maranata 15.2.2015. Mari innleia med å lese frå Salme.32.   SLM 32,1 – SLM 32,11 {SÆL ER DEN SOM FÅR SI MISGJERNING TILGJEVEN} Av David. Ein læresalme.   Sæl er den som får si misgjerning tilgjeven og si synd tildekt! 2   […]

  Read more

 • 2015.02.08.M. Stråle av Guds herlegdom.

  Den som fyller seg med Guds Ord og Guds Ande, får kjennskap til openberringssida.  Møte i Maranatha 8.2.2015. Innleiing ved Merete. Merete las 1.Mos.2,1-3 og sa nokre ord om å gjere skilje mellom kviledagen frå yrkedagane. Tale ved Tore Kristiansen. Når Stefanes vart ført fram for rådet, lyste andletet hans av Herrens helegdom, til samanlikning […]

  Read more

 • 2015.02.01.M. Lovprising og frimod.

  Gå ut med den glade bodskapen og det skal verte “dansen med dei glade”. Møte i Maranata 1.2.2015.   Innleiing ved John Miland. John sa han hadde fått noko frå Herren som han gjerne ville dele, og denne gangen brann han ekstra for det, så han ringde og spurde Knut om å få innleie og […]

  Read more