Category: Politikk

 • 2022.03.06. Sion Åheim. Misjon i Russland og bønn for Ukraina.

  2022.03.06. Sion Åheim. Misjon i Russland og bønn for Ukraina.

  Misjon i Russland. Oddleif Wahl fortalde om koleis han starta ein misjonsorganisasjon for å misjonere i Russland og fortalde og viste lysbilde frå misjonsarbeidet. Han brukte det tekniske anleggetogså til å spele kristne sangar, så det leie lovsangen vår. Han fortlade om ein russar som heitte Ivan og som hadde fått den tanken at han […]

  Read more

 • 2018.05.13. Jesus gir oss ånd og liv.

  Innleiing ved ein mann. Jes.64,7 Men no, Herre, er du vår far! Vi er leira, du han som formar oss, alle er vi verk av di hand. Tale ved Håkon Martinsen. Rom.5. 7 Knapt nok vil nokon gå i døden for ein rettferdig mann – endå det kan vel henda at nokon vågar livet for ein […]

  Read more

 • 2017.04.30. Heilag kvardag. Herren er oss nær og vi kan stole på han.

  Tale ved Håkon Martinsen. Håkon talte over Luk.14,8-11, eg tek med litt meir: LUK 14,7 – LUK 14,14 {SANN AUDMYKT OG GJESTFRIDOM}  Då han la merke til korleis gjestene valde seg ut dei øvste plassane ved bordet, fortalde han dei ei likning: 8   Når du vert beden i gjestebod, så set deg ikkje øvst […]

  Read more

 • NASJONAL FRIGJERING OG FORVALTING AV FISKE-RESSURSANE.

  Innleiing. Evangeliet er ein glade og frigjerande bodskap både til den einskilde og til folk og nasjonar. Ved trua på Jesus skal vi få komme inn til Guds kvile, frelsesverket er fullbrakt, på det grunnlaget er vi forsona med Gud og får oppleve at han gjer sitt verk med oss ved sitt Ord og sin […]

  Read more

 • Jordbruk, u-hjelp og energi-politikk.

  4 lesarinnlegg i Sunnmørsposten, 2005-2006. Regionalisering av energipolitikken (Sunnmørsposten 13.9.2005). Sunnmørsposten skreiv på leiarplass 14.5.05 at Møre og Romsdal kjem til å få eit energiforbruk som er 2,5 ganger så stort som produksjonen. Derfor burde bygging av gasskraftverk verte eit sentralt valkamp-tema og det burde byggast gasskraftverk både på Tjeldbergodden og på Aukra. Spillvarmen bør […]

  Read more

 • Desentralisering.

  INNSIKT Datamanskinene og oppkopling mot nettet var meint å skulle føre til desentralisering. I staden ser det ut til at vi får det motsette. «Kanskje vi med tida kan verte eit føregangsland i utviklinga mot ei ny seilskutetid?» Skrevet av: Torbjørn Sivertstøl, Fiskåbygd er trålbas. (lørdag, 23.februar 2008 14:20) Mobilitet? Den personlege datamaskina og internett […]

  Read more

 • Kva gjer Norge til høgkostland?

  Artikkel i INNSIKT-spalta i Sunnmørsposten 10.4.2005. For oss som jobbar i eksportindustrien må det vere interessant å finne ut korleis vi kan klare å motvirke at krona vert for sterk og at vi i endå større grad vert eit høgkostland med ein eksportindustri som slit, skriv Torbjørn Sivertstøl i denne artikkelen. Han er cand. mag. […]

  Read more

 • Konkurranse og samarbeid

  Artikkel i Sunnmørsposten 10.4.2005. «Når nokon har fått tildelt konsesjon og kvote gratis frå staten, og så sel den til dyre domar, då er det noko som ikkje rimar, det er noko som ikkje er rett» I det siste har det vorte stadig meir av at bedrifter har fusjonert eller små bedrifter har vorte oppkjøpte […]

  Read more

 • Kapitalen og entropien

  INNSIKT Kapitalen representerer ordenen i naturen, i naturressursane, i varene vi har produsert, i samfunnet vi har bygt opp og endå til i den ordenen vi har fått i hjerna når vi ha klart å lære oss noko verdifullt, skriv Torbjørn Sivertstøl i denne artikkelen. Han er cand.mag. og trålbas. Skrevet av: Torbjørn Sivertstøl er […]

  Read more

 • ITER – framtidas energiløysing

  INNSIKT I desse dagar ryddar dei tomta i Cadarache i Sør-Frankrike for bygging av eit internasjonalt forskingskraftverk basert på fusjonsenergi – ITER-prosjektet. Fusjon er solas energikjelde, og greier vi å utvikle lønnsam energiproduksjon basert på fusjon, har vi kanskje funne framtidas energiløysing? Skrevet av: Torbjørn Sivertstøl er cand.mag. og trålbas på “Havbris”. (fredag, 09.mars 2007 […]

  Read more